ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Από Αθήνα
Κόρινθος – Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Κυπαρισσία – Καλό Νερό – Αγιαννάκης, Μήκος Διαδρομής: 260 χλμ.
Από Πάτρα
Πύργος – Ζαχάρο – Αγιαννάκης, Μήκος Διαδρομής: 170 χλμ.
Από Καλαμάτα
Διασταύρωση Τσακώνας – Καλό Νερό – Αγιαννάκης, Μήκος Διαδρομής: 55 χλμ.